• بدون عنوان (از مجموعه‌ی درختان) 1329
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 75 * 115 سانتی متر
برآورد
£50,000
62,181 دلار آمریکا
- £80,000
99,490 دلار آمریکا
قیمت فروش
£76,600
95,262 دلار آمریکا
17.846%
سایر آثار هنری سهراب سپهری

آرتچارت | خانه‌ی کاشان از سهراب سپهری
خانه‌ی کاشان
برآورد
£100,000
131,579 دلار آمریکا
-
£150,000
197,368 دلار آمریکا
قیمت فروش
£112,500
148,026 دلار آمریکا
10%
تاریخ حراج
کریستیز - 21 آبان 1399
آرتچارت | بدون عنوان از سهراب سپهری
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
6.429%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 5 آبان 1388
آرتچارت | بدون عنوان (از مجموعه‌ی تنه‌ی درختان) از سهراب سپهری
بدون عنوان (از مجموعه‌ی تنه‌ی درختان)
برآورد
 
قیمت فروش
63.7%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 مهر 1389
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 189,711 دلار آمریکا
کمینه برآورد 118,348 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 162,530 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+109.282%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | معما ۵، ۶ از آیدین آغداشلو
معما ۵، ۶
برآورد
 
قیمت فروش
8.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 تیر 1397
آرتچارت | برای دسته از حسین زنده رودی
برای دسته
برآورد
40,000,000,000﷼
72,202 دلار آمریکا
-
50,000,000,000﷼
90,253 دلار آمریکا
قیمت فروش
48,400,000,000﷼
87,365 دلار آمریکا
7.556%
تاریخ حراج
تهران - 4 بهمن 1402
آرتچارت | محبت از محمد احصایی
محبت
برآورد
 
قیمت فروش
42.4%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 4 آذر 1387