تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

اسیدآمینه - اثر
27 آذر 1394
سایر آثار هنری وحید چمانی

آرتچارت | اسیدآمینه از وحید چمانی
اسیدآمینه
برآورد
2,000,000,000﷼
6,250 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
9,375 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,000,000,000﷼
6,250 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 10,455 دلار آمریکا
کمینه برآورد 5,884 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 8,137 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+51.914%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از جلال‌الدین مشمولی
بدون عنوان
برآورد
2,000,000,000﷼
3,333 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
5,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,180,000,000﷼
6,967 دلار آمریکا
67.2%
تاریخ حراج
تهران - 15 تیر 1403
آرتچارت | بدون عنوان از مهتا معینی
بدون عنوان
برآورد
2,000,000,000﷼
3,333 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
5,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,640,000,000﷼
4,400 دلار آمریکا
5.6%
تاریخ حراج
تهران - 15 تیر 1403
آرتچارت | بدون عنوان از مهرداد محب‌علی
بدون عنوان
برآورد
30,000,000,000﷼
50,000 دلار آمریکا
-
40,000,000,000﷼
66,667 دلار آمریکا
قیمت فروش
34,100,000,000﷼
56,833 دلار آمریکا
2.571%
تاریخ حراج
تهران - 15 تیر 1403