آرتچارت | بدون عنوان از جلال‌الدین مشمولی
بدون عنوان
برآورد
2,000,000,000﷼
3,333 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
5,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,180,000,000﷼
6,967 دلار آمریکا
67.2%
تاریخ حراج
تهران - 15 تیر 1403
آرتچارت | بدون عنوان از مهتا معینی
بدون عنوان
برآورد
2,000,000,000﷼
3,333 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
5,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,640,000,000﷼
4,400 دلار آمریکا
5.6%
تاریخ حراج
تهران - 15 تیر 1403
آرتچارت | بدون عنوان از مهرداد محب‌علی
بدون عنوان
برآورد
30,000,000,000﷼
50,000 دلار آمریکا
-
40,000,000,000﷼
66,667 دلار آمریکا
قیمت فروش
34,100,000,000﷼
56,833 دلار آمریکا
2.571%
تاریخ حراج
تهران - 15 تیر 1403
آرتچارت | کرمان تا خراسان از مجموعه خاطرات قرن اول هجری از شهریار احمدی
کرمان تا خراسان از مجموعه خاطرات قرن اول هجری
برآورد
10,000,000,000﷼
38,604 دلار آمریکا
-
15,000,000,000﷼
57,906 دلار آمریکا
قیمت فروش
14,000,000,000﷼
54,046 دلار آمریکا
12%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
آرتچارت | در آرزوی تو، هر روز صورتی و هر شب آبی از رضا درخشانی
در آرزوی تو، هر روز صورتی و هر شب آبی
برآورد
$60,000
-
$80,000
قیمت فروش
$81,900
17%
تاریخ حراج
کریستیز - 11 خرداد 1403
آرتچارت | داستایوفسکی در چین از سام سمیعی
داستایوفسکی در چین
برآورد
$12,500
-
$12,500
فروش در
تاریخ حراج
ساوت ساوت - 17 اسفند 1399
آرتچارت | نبرد فریدون و ضحاک از علی ندایی
نبرد فریدون و ضحاک
برآورد
600,000,000﷼
4,422 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
5,895 دلار آمریکا
قیمت فروش
750,000,000﷼
5,527 دلار آمریکا
7.143%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | عروسک‌ها از سیامک عزمی
عروسک‌ها
برآورد
4,000,000,000﷼
12,500 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
18,750 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,000,000,000﷼
12,500 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
آرتچارت | روز و شب را می شمارم، روز و شب از رضا درخشانی
روز و شب را می شمارم، روز و شب
برآورد
30,000,000,000﷼
120,000 دلار آمریکا
-
40,000,000,000﷼
160,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
52,000,000,000﷼
208,000 دلار آمریکا
48.571%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400