• بدون عنوان 1393
  • نقاشی
  • 38 * 149.5 سانتی متر
  • پنل بالا 38 * 50 سانتی‌متر، پنل وسط 38 * 70.5 سانتی‌متر، پنل پایین 38 * 29 سانتی‌متر
تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

دامِ نظم - اثر
7 آبان 1395
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 8,730 دلار آمریکا
کمینه برآورد 7,937 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 11,905 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-12%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | سلف‌پرتره از سمیرا علیخانزاده
سلف‌پرتره
برآورد
€4,000
4,819 دلار آمریکا
-
€6,000
7,229 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 12 آذر 1399
آرتچارت | سلف‌پرتره از سمیرا علیخانزاده
سلف‌پرتره
برآورد
€4,000
4,819 دلار آمریکا
-
€6,000
7,229 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 12 آذر 1399
آرتچارت | روستای قدیمی از ضیا عزاوی
روستای قدیمی
برآورد
£10,000
12,436 دلار آمریکا
-
£15,000
18,654 دلار آمریکا
قیمت فروش
£63,900
79,468 دلار آمریکا
411.2%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1402