برآورد
$400 - $600
فروخته نشده
سایر آثار هنری یرواند نهاپتیان

آرتچارت | روستا از یرواند نهاپتیان
روستا
برآورد
 
قیمت فروش
30.769%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 5 مرداد 1397
آرتچارت | بازار پارچه فروشان از یرواند نهاپتیان
بازار پارچه فروشان
برآورد
800,000,000﷼
6,084 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
9,125 دلار آمریکا
قیمت فروش
950,000,000﷼
7,224 دلار آمریکا
5%
تاریخ حراج
تهران - 14 تیر 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 2,633 دلار آمریکا
کمینه برآورد 1,626 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 2,658 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+68.883%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بیروت 5 از نازنین نوروزی
بیروت 5
برآورد
$0
-
$0
تاریخ حراج
حراج آرتسی - 18 اردیبهشت 1402
آرتچارت | درویش از رئوف رفاعی
درویش
برآورد
£1,500
1,974 دلار آمریکا
-
£2,500
3,290 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,000
2,632 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 11 فروردین 1401
آرتچارت | بدون عنوان از اِم اِسمارت
بدون عنوان
برآورد
£800
1,113 دلار آمریکا
-
£10,000
13,906 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,805
3,901 دلار آمریکا
48.056%
تاریخ حراج
بونامز - 21 مرداد 1400