حراج کلکسیونرهای جوان


  • ایام بیروت
  • 22 اردیبهشت 1394
13 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
شماره اثر #65 (فروخته شده)
ترکیب مواد روی بوم
154 * 154 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
2%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 اردیبهشت 1394

شماره اثر #10 (فروخته نشده)
چاپ روی استیل ضد زنگ
80 * 150 سانتی متر
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 اردیبهشت 1394

اکریلیک روی بوم
150 * 190 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
28%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 اردیبهشت 1394

ترکیب مواد روی تخته
122 * 122 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
36%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 اردیبهشت 1394

چاپ آرشیوی روی کاغذ کتان
90 * 90 سانتی متر
2/25
برآورد
 
قیمت فروش
80%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 اردیبهشت 1394

archival print on cotton paper
90 * 90 سانتی متر
1/25
برآورد
 
قیمت فروش
80%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 اردیبهشت 1394

شماره اثر #49 (فروخته شده)
برنز
18 * 7 * 6 سانتی متر
4/10
برآورد
 
قیمت فروش
4%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 اردیبهشت 1394

اکریلیک روی بوم
165 * 165 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
15.2%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 اردیبهشت 1394

استیل
62 * 62 * 29 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
12%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 اردیبهشت 1394

اکریلیک روی بوم
250 * 180 سانتی متر
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 اردیبهشت 1394