حراج هنر مدرن و معاصر خاورمیانه


  • بونامز لندن
  • 6 اردیبهشت 1396
23 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
استیل ضدزنگ و آیینه‌ی اکریلیک
79 * 81 * 71 سانتی متر
2/3
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 6 اردیبهشت 1396

کلاژ و خودکار روی کاغذ
40 * 58 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
37.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 6 اردیبهشت 1396

اکریلیک و رنگ روغن روی بوم
150 * 150 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 6 اردیبهشت 1396

technique not given، تکنیک ارائه نشده
96 * 63 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
4.651%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 6 اردیبهشت 1396

technique not given، تکنیک ارائه نشده
96 * 63 سانتی متر
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 6 اردیبهشت 1396

رنگ روغن روی بوم
55 * 55 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
34.615%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 6 اردیبهشت 1396

سی‌پرینت
140 * 100 سانتی متر
6/6
برآورد
 
قیمت فروش
50%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 6 اردیبهشت 1396

شماره اثر 46*TP (فروخته شده)
رنگ روغن روی بوم
184.5 * 174 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
15%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 6 اردیبهشت 1396

mirror-mosaic and reverse-glass، آینه، موزاییک، نقاشی برعکس روی شیشه
110 * 110 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
16.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 6 اردیبهشت 1396

رنگ روغن روی کاغذ
20 * 28 سانتی متر
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 6 اردیبهشت 1396