حراج هنر معاصر و مدرن ترک، ایرانی و عرب


27 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
رنگ روغن و ورق طلا روی بوم
240 * 165 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
7.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 27 اسفند 1393

رنگ روغن روی بوم
390 * 200 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
150%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 27 اسفند 1393

رنگ روغن روی بوم
150 * 300 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
37%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 27 اسفند 1393

mixed media on tarpaulin
118 * 190.5 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 27 اسفند 1393

mirror mosaic, reverse-glass painting and plaster on wood in aluminium artist's frame، تکه آینه، نقاشی پشت آینه و پلاستر بر چوب در قاب آلومنیومی
135 * 185 * 19 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
7.059%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 27 اسفند 1393

شماره اثر #133 (فروخته شده)
رنگ روغن، لعاب و رنگ متالیک روی بوم، در دو بخش
320 * 160 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
108.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 27 اسفند 1393

رنگ روغن روی بوم
200 * 300 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
342%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 27 اسفند 1393

اکریلیک و منجوق روی بوم
80 * 80 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
112.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 27 اسفند 1393

اکریلیک روی بوم
150 * 190 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 27 اسفند 1393

قیر، چسب چوب، رنگ روغن و رنگ اتومبیل روی بوم
184.5 * 240.5 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
26.286%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 27 اسفند 1393