حراج هنر مدرن و معاصر عرب، ایرانی، هندی و پاکستانی


34 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
photographic print on canvas
118.5 * 118.5 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 13 اسفند 1386

اکریلیک روی بوم
150 * 150 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 13 اسفند 1386

شماره اثر 65* (فروخته شده)
رنگ روغن روی بوم
175 * 260 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
157.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 13 اسفند 1386

شماره اثر 75* (فروخته شده)
گواش و رنگ ماشین روی مقوا
300 * 180 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
205.455%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 13 اسفند 1386

شماره اثر 125* (فروخته شده)
ترکیب مواد روی بوم
300 * 100 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
409.091%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 13 اسفند 1386

شماره اثر 62* (فروخته شده)
ترکیب مواد روی بوم روی تخته
176 * 155 * 8 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
498.857%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 13 اسفند 1386

اکریلیک روی بوم
200 * 200 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
242.857%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 13 اسفند 1386

ترکیب مواد روی مقوا
74.5 * 75 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 13 اسفند 1386

اکریلیک روی بوم
120 * 119.5 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
1040%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 13 اسفند 1386

اکریلیک روی بوم، رنگ روغن روی بوم
150 * 200 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
654.286%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 13 اسفند 1386