هور

تهران | ایران
 نگارخانه هور در سال ۱۳۸۴ توسط یعقوب امدادیان فعالیت خود را آغاز کرد و در طول این سالیان، نمایشگاه‌های انفرادی و گروهی بی‌شماری را برگزار کرده است. این نگارخانه همواره در تلاش بوده تا با نمایش آثار هنرمندان نوظهور در کنار هنرمندان شناخته‌شده ایشان را به صحنه‌ی هنر ایران معرفی نماید.
نمایشگاه های گذشته

نقاشی‌های فرح ابوالقاسم
تهران
3 آذر - 24 آذر 1402
آثار مهدی حسینی
تهران
5 آبان - 26 آبان 1402
نقاشی‌های علیرضا آدم‌بکان
تهران
7 مهر - 28 مهر 1402
نقاشی‌های یعقوب امدادیان
تهران
5 خرداد - 29 خرداد 1402
آثارحسینعلی ذابحی
تهران
8 اردیبهشت - 29 اردیبهشت 1402
نمایشگاه نقاشی-عکاسی
تهران
نمایشگاه گروهی
12 اسفند - 26 اسفند 1401
نقاشی‌های فرهاد گاوزن
تهران
14 بهمن - 5 اسفند 1401
مجسمه‌های مریم کوهستانی
تهران
9 دی - 2 بهمن 1401
نقاشی‌های فرشید ملکی
تهران
20 خرداد - 13 تیر 1401