احمد مرشدلو

ایران | 1352
مقایسه
درباره احمد مرشدلو

گران ترین اثر

آرتچارت | چهارصد صورت از احمد مرشدلو
چهارصد صورت
قیمت فروش
در حراج ها

اولین حضور
9 اردیبهشت 1388
تعداد حضور
20
تعداد آثار
23
میانگین قیمت فروش
9,688 دلار آمریکا
میانگین کمینه برآورد
8,074 دلار آمریکا
میانگین بیشینه برآورد
11,238 دلار آمریکا
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
72.727%
میانگین رشد ارزش آثار
8.037%