• بدون عنوان از مجموعه سفیدبرفی 1380 - 1389
  • چاپ عکس روی بوم
  • عکاسی
  • 231 * 154 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 1
  • نسخه 1
  • امضاء: «عباس کیارستمی 1/1 » (پشت اثر)
برآورد
8,000,000,000﷼
32,000 دلار آمریکا
- 12,000,000,000﷼
48,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
8,500,000,000﷼
34,000 دلار آمریکا
15%
آرتچارت | مهتاب از مجموعه سفیدبرفی از عباس کیارستمی
مهتاب از مجموعه سفیدبرفی
برآورد
 
قیمت فروش
6.25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394
آرتچارت | بدون عنوان از مجموعه سفیدبرفی از عباس کیارستمی
بدون عنوان از مجموعه سفیدبرفی
برآورد
4,000,000,000﷼
29,477 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
44,215 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,200,000,000﷼
30,951 دلار آمریکا
16%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | گاو گریان از عباس کیارستمی
گاو گریان
برآورد
 
قیمت فروش
25.714%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 تیر 1397
آرتچارت | بدون عنوان (از مجموعه پنجره) از عباس کیارستمی
بدون عنوان (از مجموعه پنجره)
برآورد
 
قیمت فروش
7.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 آبان 1392
آرتچارت | بدون عنوان از عباس کیارستمی
بدون عنوان
برآورد
10,000,000,000﷼
31,250 دلار آمریکا
-
15,000,000,000﷼
46,875 دلار آمریکا
قیمت فروش
13,000,000,000﷼
40,625 دلار آمریکا
4%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
آرتچارت | بدون عنوان (از مجموعه درختان و کلاغ‌ها) از عباس کیارستمی
بدون عنوان (از مجموعه درختان و کلاغ‌ها)
برآورد
 
قیمت فروش
7.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 اسفند 1392
آرتچارت | پنجره‌ای به زندگی از عباس کیارستمی
پنجره‌ای به زندگی
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 15 مهر 1393
آرتچارت | پنجره‌ای رو به زندگی از عباس کیارستمی
پنجره‌ای رو به زندگی
برآورد
 
قیمت فروش
25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 اردیبهشت 1388
آرتچارت | سفیدبرفی 5 از عباس کیارستمی
سفیدبرفی 5
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 مهر 1389