• مُهر ان شاالله 1390
  • اسکرین‌پرینت رنگی
  • چاپ
  • 117 * 149 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 25
  • نسخه 23
برآورد
€6,000
7,313 دلار آمریکا
- €8,000
9,750 دلار آمریکا
قیمت فروش
€9,100
11,091 دلار آمریکا
30%
سایر آثار هنری عبدالناصر قارم

آرتچارت | فلورا و فاونا از عبدالناصر قارم
فلورا و فاونا
برآورد
£4,000
5,526 دلار آمریکا
-
£6,000
8,290 دلار آمریکا
قیمت فروش
£4,375
6,044 دلار آمریکا
12.5%
تاریخ حراج
کریستیز - 28 مهر 1400
آرتچارت | نیم‌کره از عبدالناصر قارم
نیم‌کره
برآورد
£60,000
82,896 دلار آمریکا
-
£80,000
110,528 دلار آمریکا
قیمت فروش
£81,250
112,255 دلار آمریکا
16.071%
تاریخ حراج
کریستیز - 28 مهر 1400
آرتچارت | مُهر (انشاالله) از عبدالناصر قارم
مُهر (انشاالله)
برآورد
£8,000
10,959 دلار آمریکا
-
£12,000
16,438 دلار آمریکا
قیمت فروش
£23,940
32,795 دلار آمریکا
139.4%
تاریخ حراج
ساتبیز - 3 فروردین 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 33,388 دلار آمریکا
کمینه برآورد 22,314 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 30,220 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+31.928%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | آدم و حوا از رضا بانگیز
آدم و حوا
برآورد
2,000,000,000﷼
8,000 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
12,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,600,000,000﷼
10,400 دلار آمریکا
4%
تاریخ حراج
تهران - 24 دی 1400
آرتچارت | برندهای تولیور از حسن حجاج
برندهای تولیور
برآورد
 
قیمت فروش
5.882%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 12 مهر 1390
آرتچارت | برج از زیاد انتر
برج
برآورد
£6,000
8,279 دلار آمریکا
-
£8,000
11,039 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,560
10,432 دلار آمریکا
8%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400