3 فروردین 1400
برآورد
£8,000
10,959 دلار آمریکا
- £12,000
16,438 دلار آمریکا
قیمت فروش
£23,940
32,795 دلار آمریکا
139.4%
سایر آثار هنری عبدالناصر قارم

آرتچارت | فلورا و فاونا از عبدالناصر قارم
فلورا و فاونا
برآورد
£4,000
5,526 دلار آمریکا
-
£6,000
8,290 دلار آمریکا
قیمت فروش
£4,375
6,044 دلار آمریکا
12.5%
تاریخ حراج
کریستیز - 28 مهر 1400
آرتچارت | نیم‌کره از عبدالناصر قارم
نیم‌کره
برآورد
£60,000
82,896 دلار آمریکا
-
£80,000
110,528 دلار آمریکا
قیمت فروش
£81,250
112,255 دلار آمریکا
16.071%
تاریخ حراج
کریستیز - 28 مهر 1400
آرتچارت | مُهر ان شاالله از عبدالناصر قارم
مُهر ان شاالله
برآورد
€6,000
7,313 دلار آمریکا
-
€8,000
9,750 دلار آمریکا
قیمت فروش
€9,100
11,091 دلار آمریکا
30%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 33,388 دلار آمریکا
کمینه برآورد 22,314 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 30,220 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+31.928%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون‌عنوان از مجموعه جایی برای ایستادن از کامبیز صبری
بدون‌عنوان از مجموعه جایی برای ایستادن
برآورد
15,000,000,000﷼
30,457 دلار آمریکا
-
20,000,000,000﷼
40,609 دلار آمریکا
قیمت فروش
15,000,000,000﷼
30,457 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | ایکوساهدر درون یک دوازده وجهی (از مجموعه اجسام دوگانه افلاطونی) از دانا عورتانی
ایکوساهدر درون یک دوازده وجهی (از مجموعه اجسام دوگانه افلاطونی)
برآورد
$25,000
-
$35,000
قیمت فروش
$35,280
17.6%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اردیبهشت 1402
آرتچارت | عشق سفید از رامین شیردل
عشق سفید
برآورد
 
قیمت فروش
128.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395