• عروس در اردوگاه پناهندگان 1357
  • رنگ روغن و جسو روی بوم
  • نقاشی
  • 70 * 60 سانتی متر
  • امضا شده  "A.Abdi" پایین راست، امضا شده و تاریخ خورده "A.Abdi 1979" پشت اثر
برآورد
€6,000
6,754 دلار آمریکا
- €8,000
9,006 دلار آمریکا
قیمت فروش
€10,000
11,257 دلار آمریکا
42.857%
سایر آثار هنری عابد عبدي‎

آرتچارت | بازار قدیمی در اورشلیم از عابد عبدي‎
بازار قدیمی در اورشلیم
برآورد
€13,000
13,645 دلار آمریکا
-
€15,000
15,745 دلار آمریکا
قیمت فروش
€14,000
14,695 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 14 تیر 1401
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 12,976 دلار آمریکا
کمینه برآورد 10,200 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 12,375 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+21.429%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | لذت کودکانه از آرزو نیک‌عهد
لذت کودکانه
برآورد
$15,000
-
$20,000
تاریخ حراج
ساتبیز - 2 مرداد 1402
آرتچارت | عشاق 2 از علی قهرمانی
عشاق 2
برآورد
£800
1,098 دلار آمریکا
-
£1,000
1,372 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,275
1,749 دلار آمریکا
41.667%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | عشاق 1 از علی قهرمانی
عشاق 1
برآورد
£800
1,098 دلار آمریکا
-
£1,000
1,372 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,020
1,399 دلار آمریکا
13.333%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400