• بدون عنوان 1401
  • مونوپرینت
  • چاپ
  • 200 * 150 سانتی متر
آرتچارت | جاده‌ها از سعید فلاح‌فر
جاده‌ها
برآورد
300,000,000﷼
1,200 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
1,600 دلار آمریکا
قیمت فروش
380,000,000﷼
1,520 دلار آمریکا
8.571%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400
آرتچارت | فضاهای امید از مهدی قدیانلو
فضاهای امید
تاریخ حراج
حراج‌های متفرقه - 12 مرداد 1400
آرتچارت | بلو استریک مک‌کوی از کور پور
بلو استریک مک‌کوی
برآورد
$10,000
-
$15,000
قیمت فروش
$7,560
39.52%
تاریخ حراج
کریستیز - 17 تیر 1401
آرتچارت | بلو استریک مک‌کوی از کور پور
بلو استریک مک‌کوی
برآورد
$10,000
-
$15,000
قیمت فروش
$7,560
39.52%
تاریخ حراج
کریستیز - 17 تیر 1401
آرتچارت | نیم‌کره از عبدالناصر قارم
نیم‌کره
برآورد
£60,000
82,896 دلار آمریکا
-
£80,000
110,528 دلار آمریکا
قیمت فروش
£81,250
112,255 دلار آمریکا
16.071%
تاریخ حراج
کریستیز - 28 مهر 1400
آرتچارت | یا علی مدد از خسرو حسن زاده
یا علی مدد
برآورد
£3,000
3,529 دلار آمریکا
-
£5,000
5,882 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,008
1,186 دلار آمریکا
74.8%
تاریخ حراج
کریستیز - 19 آبان 1401
آرتچارت | دفتر خاطرات پیکسلی از لیلا پازوکی
دفتر خاطرات پیکسلی
برآورد
£2,200
2,683 دلار آمریکا
-
£2,200
2,683 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,000
2,439 دلار آمریکا
9.091%
فروش در
تاریخ حراج
جادوی پارسی - 9 تیر 1401
آرتچارت | از مجموعه خروج شیرین و فرهاد از بابک کاظمی
از مجموعه خروج شیرین و فرهاد
برآورد
 
قیمت فروش
25.714%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395
آرتچارت | کارناوال از آرش نظری
کارناوال
برآورد
 
قیمت فروش
11.565%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 آبان 1391