علیرضا آسانلو

ایران | 1353
مقایسه
درباره علیرضا آسانلو

در حراج ها

اولین حضور
21 مرداد 1400
تعداد حضور
4
تعداد آثار
4
میانگین قیمت فروش
4,882 دلار آمریکا
میانگین کمینه برآورد
2,522 دلار آمریکا
میانگین بیشینه برآورد
3,658 دلار آمریکا
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
100%
میانگین رشد ارزش آثار
84.958%