• برادر بزرگتر 1395
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 19 * 23.5 سانتی متر
  • هر پنل: تیتر خورده، شماره زده شده، امضا شده و تاریخ خورده 2017
    ابعاد هر پنل: 23.5 * 19 سانتی‌متر
5 تیر 1399
برآورد
$12,000 - $18,000
قیمت فروش
$20,000
33.333%
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 20,000 دلار آمریکا
کمینه برآورد 12,000 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 18,000 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+33.333%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | راهزن از علی بنی صدر
راهزن
برآورد
£8,000
10,213 دلار آمریکا
-
£12,000
15,320 دلار آمریکا
قیمت فروش
£12,600
16,086 دلار آمریکا
26%
تاریخ حراج
کریستیز - 31 خرداد 1402
آرتچارت | ادای احترام به صنیع الملک از اردشیر محصص
ادای احترام به صنیع الملک
برآورد
£3,000
4,000 دلار آمریکا
-
£5,000
6,667 دلار آمریکا
قیمت فروش
£12,112
16,149 دلار آمریکا
202.8%
تاریخ حراج
بونامز - 4 آذر 1399