• بدون عنوان 1387
  • اکریلیک روی بوم
  • نقاشی
  • 270 * 129 سانتی متر
  • اضما شده "بابک" (پایین چپ پنل سمت چپ)
    هر پنل: 129 * 90 سانتی‌متر
فروش در - خانه حراج
9 اردیبهشت 1388
برآورد
قیمت فروش
51.786%
آرتچارت | بدون‌عنوان از مجموعه دروازه زمان از طاهره صمدی طاری
بدون‌عنوان از مجموعه دروازه زمان
برآورد
2,500,000,000﷼
4,960 دلار آمریکا
-
3,500,000,000﷼
6,944 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,180,000,000﷼
8,294 دلار آمریکا
39.333%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | مادر ایمان از سمیرا علیخانزاده
مادر ایمان
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 آبان 1392
آرتچارت | جهش بازتاب از محمد طباطبایی
جهش بازتاب
برآورد
1,200,000,000﷼
3,750 دلار آمریکا
-
1,600,000,000﷼
5,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,800,000,000﷼
8,750 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
آرتچارت | بدون عنوان از محمود آزادنیا
بدون عنوان
برآورد
1,000,000,000﷼
4,000 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
6,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,000,000,000﷼
8,000 دلار آمریکا
60%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400
آرتچارت | کوهستان مه آلود از شهرام کریمی
کوهستان مه آلود
برآورد
1,500,000,000﷼
11,054 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
14,738 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,400,000,000﷼
10,317 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | بازم رهان از ساناز البرزی
بازم رهان
برآورد
1,000,000,000﷼
3,125 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
4,688 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,400,000,000﷼
10,625 دلار آمریکا
172%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
آرتچارت | شماره ۱۰ از مجموعه بازگشت زمان از سمیرا علیخانزاده
شماره ۱۰ از مجموعه بازگشت زمان
برآورد
 
قیمت فروش
42.222%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395
آرتچارت | بدون عنوان از مجموعه دختران مدرسه‌ای از شهره مهران
بدون عنوان از مجموعه دختران مدرسه‌ای
برآورد
 
قیمت فروش
6.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 خرداد 1393
آرتچارت | بدون عنوان از حسین خسروجردی
بدون عنوان
برآورد
600,000,000﷼
4,422 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
5,895 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,500,000,000﷼
11,054 دلار آمریکا
114.286%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398