• راوی 1388
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 280 * 200 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده 2010 به انگلیسی و فارسی پایین وسط، هر پنل 200 * 140 
فروش در - خانه حراج
12 خرداد 1389
برآورد
قیمت فروش
32%
آرتچارت | طبیعت بی‌جان، شماره 24 از رضا بهاروند
طبیعت بی‌جان، شماره 24
برآورد
10,000,000,000﷼
16,667 دلار آمریکا
-
15,000,000,000﷼
25,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
11,000,000,000﷼
18,333 دلار آمریکا
12%
تاریخ حراج
تهران - 15 تیر 1403
آرتچارت | بدون عنوان از مجموعه عقل سرخ از ایرج اسکندری
بدون عنوان از مجموعه عقل سرخ
برآورد
6,000,000,000﷼
12,183 دلار آمریکا
-
8,000,000,000﷼
16,244 دلار آمریکا
قیمت فروش
9,000,000,000﷼
18,274 دلار آمریکا
28.571%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از برادران قاسمی
بدون عنوان
برآورد
3,000,000,000﷼
5,952 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
7,937 دلار آمریکا
قیمت فروش
7,700,000,000﷼
15,278 دلار آمریکا
120%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | ما می رقصیدیم 7 از مهرداد محب‌علی
ما می رقصیدیم 7
برآورد
1,200,000,000﷼
8,843 دلار آمریکا
-
1,600,000,000﷼
11,791 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,800,000,000﷼
20,634 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | بدون عنوان از مجموعه عصیان از حسن روح الامین
بدون عنوان از مجموعه عصیان
برآورد
400,000,000﷼
2,948 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
4,422 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,800,000,000﷼
20,634 دلار آمریکا
460%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | عادیات از حسن روح الامین
عادیات
برآورد
2,000,000,000﷼
8,000 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
12,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,800,000,000﷼
15,200 دلار آمریکا
52%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400
آرتچارت | عروسک‌ها از سیامک عزمی
عروسک‌ها
برآورد
1,500,000,000﷼
6,000 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
8,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,400,000,000﷼
17,600 دلار آمریکا
151.429%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400
آرتچارت | نجوای عشق از روشنک امین‌الهی
نجوای عشق
برآورد
 
قیمت فروش
33.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 اسفند 1395
آرتچارت | مشرق زمین از پی بک  
مشرق زمین
برآورد
£10,000
12,821 دلار آمریکا
-
£15,000
19,231 دلار آمریکا
قیمت فروش
£11,875
15,224 دلار آمریکا
5%
تاریخ حراج
ساتبیز - 30 مهر 1398