• تصویر تصورات 1381
  • چاپ عکاسی رنگی
  • عکاسی
  • 68 * 67 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 10
  • نسخه 6
  • امضا شده و شماره نسخه خورده
فروش در - خانه حراج
10 اردیبهشت 1392
برآورد
قیمت فروش
35%
آرتچارت | از مجموعه هیچ، هیچ از شادی قدیریان
از مجموعه هیچ، هیچ
برآورد
 
قیمت فروش
14.286%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1392
آرتچارت | قو سوار شماره 3 از پرستو فروهر
قو سوار شماره 3
برآورد
 
قیمت فروش
20.833%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 فروردین 1392
آرتچارت | گلها از مجموعه تصویر خیال از بهمن جلالی
گلها از مجموعه تصویر خیال
برآورد
 
قیمت فروش
120%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1392
آرتچارت | بدون عنوان (از مجموعه‌ی "تصویر تصورات") از بهمن جلالی
بدون عنوان (از مجموعه‌ی "تصویر تصورات")
برآورد
£1,500
2,073 دلار آمریکا
-
£2,000
2,764 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,750
5,183 دلار آمریکا
114.286%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 7 آبان 1400
آرتچارت | بدون عنوان از شیرین نشاط
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
50.857%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 20 اردیبهشت 1385
آرتچارت | بدون عنوان، از مجموعه‌ی جذبه از شیرین نشاط
بدون عنوان، از مجموعه‌ی جذبه
برآورد
$6,000
-
$8,000
قیمت فروش
$5,670
19%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اردیبهشت 1402
آرتچارت | I am it's secret از شیرین نشاط
I am it's secret
برآورد
 
قیمت فروش
300%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 فروردین 1392
آرتچارت | بدون عنوان (از مجموعه جاده) از عباس کیارستمی
بدون عنوان (از مجموعه جاده)
برآورد
 
قیمت فروش
7.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 اردیبهشت 1395
آرتچارت | بدون عنوان (از مجموعه جاده) از عباس کیارستمی
بدون عنوان (از مجموعه جاده)
برآورد
 
قیمت فروش
75%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 خرداد 1394