• بدون عنوان (از مجموعه‌ی "تصویر تصورات") 1381 - 1386
  • sepia photograph on paper (unframed)
  • عکاسی
  • 70 * 70 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 10
  • نسخه 5
  • امضا شده به فارسی و شماره نسخه خورده 10/5 (پایین راست)
برآورد
£1,500
2,073 دلار آمریکا
- £2,000
2,764 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,750
5,183 دلار آمریکا
114.286%
سایر آثار هنری بهمن جلالی

آرتچارت | تصویری از خیال از مجموعه آینه ها از بهمن جلالی
تصویری از خیال از مجموعه آینه ها
برآورد
5,000,000,000﷼
15,625 دلار آمریکا
-
7,000,000,000﷼
21,875 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,000,000,000﷼
15,625 دلار آمریکا
16.667%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
آرتچارت | تصویر تصورات 6 از بهمن جلالی
تصویر تصورات 6
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 27 آذر 1387
آرتچارت | تصویر تصورات 6 از بهمن جلالی
تصویر تصورات 6
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 27 آذر 1387
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 7,342 دلار آمریکا
کمینه برآورد 4,951 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 7,149 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+17.388%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022
آثار هنری مشابه

آرتچارت | از مجموعه هیچ، هیچ از شادی قدیریان
از مجموعه هیچ، هیچ
برآورد
 
قیمت فروش
14.286%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1392
آرتچارت | قو سوار شماره 3 از پرستو فروهر
قو سوار شماره 3
برآورد
 
قیمت فروش
20.833%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 فروردین 1392
آرتچارت | گلها از مجموعه تصویر خیال از بهمن جلالی
گلها از مجموعه تصویر خیال
برآورد
 
قیمت فروش
120%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1392