• بدون عنوان 1349
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 70 * 50 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده 75؛ دوبار در پشت اثر
فروش در - خانه حراج
1 اردیبهشت 1394
برآورد
قیمت فروش
11.111%
سایر آثار هنری بهمن محصص

آرتچارت | بدون عنوان از بهمن محصص
بدون عنوان
برآورد
£35,000
45,455 دلار آمریکا
-
£45,000
58,442 دلار آمریکا
قیمت فروش
£27,500
35,714 دلار آمریکا
31.25%
تاریخ حراج
کریستیز - 1 آبان 1398
آرتچارت | گل فروش من: گل فروشی در پیاسا نوونا از بهمن محصص
گل فروش من: گل فروشی در پیاسا نوونا
برآورد
£80,000
110,391 دلار آمریکا
-
£120,000
165,586 دلار آمریکا
قیمت فروش
£113,400
156,479 دلار آمریکا
13.4%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 139,399 دلار آمریکا
کمینه برآورد 69,289 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 94,204 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+66.459%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | پیدایش از محمود فرشچیان
پیدایش
برآورد
 
قیمت فروش
10%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 تیر 1397
آرتچارت | بدون عنوان (طبیعت بی‌جان) از منوچهر یکتایی
بدون عنوان (طبیعت بی‌جان)
برآورد
 
قیمت فروش
175%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 29 مهر 1395
آرتچارت | بدون عنوان از جاذبیه سری
بدون عنوان
برآورد
£20,000
24,854 دلار آمریکا
-
£30,000
37,281 دلار آمریکا
قیمت فروش
£63,500
78,911 دلار آمریکا
154%
تاریخ حراج
ساتبیز - 7 اردیبهشت 1402