3 فروردین 1400
برآورد
£5,000
6,849 دلار آمریکا
- £7,000
9,589 دلار آمریکا
قیمت فروش
£12,600
17,260 دلار آمریکا
110%
سایر آثار هنری باية محي الدين‎

آرتچارت | بدون عنوان از باية محي الدين‎
بدون عنوان
برآورد
£12,000
15,065 دلار آمریکا
-
£18,000
22,597 دلار آمریکا
قیمت فروش
£15,240
19,132 دلار آمریکا
1.6%
تاریخ حراج
ساتبیز - 6 اردیبهشت 1403
آرتچارت | گلدان ماهی با ابزار از باية محي الدين‎
گلدان ماهی با ابزار
برآورد
£7,000
9,589 دلار آمریکا
-
£9,000
12,329 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,560
10,356 دلار آمریکا
5.5%
تاریخ حراج
ساتبیز - 3 فروردین 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 15,583 دلار آمریکا
کمینه برآورد 10,501 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 14,838 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+35.367%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | زیر جریان آب از مهدی قدیانلو
زیر جریان آب
برآورد
 
قیمت فروش
614.286%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 5 آذر 1397
آرتچارت | بدون عنوان از إيتيل عدنان‎
بدون عنوان
برآورد
£8,000
9,942 دلار آمریکا
-
£12,000
14,912 دلار آمریکا
قیمت فروش
£12,700
15,782 دلار آمریکا
27%
تاریخ حراج
ساتبیز - 7 اردیبهشت 1402
آرتچارت | پرتره‌ی یک دختر از عُمَر ال نقدی
پرتره‌ی یک دختر
برآورد
£7,500
10,289 دلار آمریکا
-
£10,000
13,719 دلار آمریکا
قیمت فروش
£10,838
14,868 دلار آمریکا
23.857%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400