فروش در - خانه حراج
29 مهر 1395
برآورد
قیمت فروش
26.471%
آرتچارت | 2003 PAGES از هدیه شفیعی
2003 PAGES
برآورد
£5,000
6,250 دلار آمریکا
-
£7,000
8,750 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,250
7,813 دلار آمریکا
4.167%
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 فروردین 1399
آرتچارت | سیرک زندگی از رضا درخشانی
سیرک زندگی
برآورد
€4,000
4,494 دلار آمریکا
-
€6,000
6,742 دلار آمریکا
فروش در
تاریخ حراج
فن‌هام - 28 خرداد 1399
آرتچارت | سیرک زندگی از رضا درخشانی
سیرک زندگی
برآورد
€4,000
4,494 دلار آمریکا
-
€6,000
6,742 دلار آمریکا
فروش در
تاریخ حراج
فن‌هام - 28 خرداد 1399
آرتچارت | انجیر و برگ انجیر از فریدون آو
انجیر و برگ انجیر
برآورد
£5,000
6,250 دلار آمریکا
-
£8,000
10,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,310
6,638 دلار آمریکا
18.308%
تاریخ حراج
بونامز - 22 خرداد 1399
آرتچارت | دو بالش و یک بالشتک از طلا مدنی
دو بالش و یک بالشتک
برآورد
 
قیمت فروش
96.429%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 مهر 1395
آرتچارت | شاخ‌ها از طلا مدنی
شاخ‌ها
برآورد
£4,000
4,850 دلار آمریکا
-
£6,000
7,275 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,560
9,167 دلار آمریکا
51.2%
تاریخ حراج
کریستیز - 22 مهر 1402
آرتچارت | در جستجوی کیکِ درون از طلا مدنی
در جستجوی کیکِ درون
برآورد
 
قیمت فروش
40.625%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 اسفند 1394
آرتچارت | ژِست از طلا مدنی
ژِست
برآورد
 
قیمت فروش
25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 اردیبهشت 1395
آرتچارت | بدون عنوان از إيتيل عدنان‎
بدون عنوان
برآورد
£5,000
6,899 دلار آمریکا
-
£7,000
9,659 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,300
8,693 دلار آمریکا
5%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400