تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

سایر آثار هنری بیژن نعمتی شریف

عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 12,425 دلار آمریکا
کمینه برآورد 8,688 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 12,250 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+19.429%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | پیرامون تهی از علیرضا امتیاز و ساغر خاکدان
پیرامون تهی
برآورد
1,000,000,000﷼
4,000 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
6,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,400,000,000﷼
5,600 دلار آمریکا
12%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400
آرتچارت | شکوه از بهداد لاهوتی
شکوه
برآورد
600,000,000﷼
4,422 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
5,895 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,000,000,000﷼
7,369 دلار آمریکا
42.857%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | گشايش از مجموعه شير وخورشيد از حامد رشتیان
گشايش از مجموعه شير وخورشيد
برآورد
 
قیمت فروش
62.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 خرداد 1391