آرتچارت | پیرامون تهی از علیرضا امتیاز و ساغر خاکدان
پیرامون تهی
برآورد
1,000,000,000﷼
4,000 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
6,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,400,000,000﷼
5,600 دلار آمریکا
12%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400
آرتچارت | شکوه از بهداد لاهوتی
شکوه
برآورد
600,000,000﷼
4,422 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
5,895 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,000,000,000﷼
7,369 دلار آمریکا
42.857%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | گشايش از مجموعه شير وخورشيد از حامد رشتیان
گشايش از مجموعه شير وخورشيد
برآورد
 
قیمت فروش
62.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 خرداد 1391
آرتچارت | بدون‌ عنوان از توکل اسماعیلی
بدون‌ عنوان
برآورد
8,000,000,000﷼
32,000 دلار آمریکا
-
12,000,000,000﷼
48,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
14,000,000,000﷼
56,000 دلار آمریکا
40%
تاریخ حراج
تهران - 24 دی 1400