آرتچارت | دسته گل از ثریا حداد
دسته گل
برآورد
€2,500
2,890 دلار آمریکا
-
€3,500
4,046 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | خورشید شرقی از سهند حسامیان
خورشید شرقی
برآورد
 
قیمت فروش
12%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 اردیبهشت 1394