فروش در - خانه حراج
8 آذر 1396
برآورد
قیمت فروش
0%
آرتچارت | بدون عنوان از مصطفی سرابی
بدون عنوان
برآورد
£600
837 دلار آمریکا
-
£800
1,116 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,825
5,335 دلار آمریکا
446.429%
تاریخ حراج
بونامز - 20 اسفند 1399
آرتچارت | مادر ترزا از آنا بقیگویان
مادر ترزا
برآورد
£2,500
3,430 دلار آمریکا
-
£5,000
6,860 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,188
4,373 دلار آمریکا
15%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | بدون عنوان از احمد امین نظر
بدون عنوان
برآورد
800,000,000﷼
3,088 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
4,632 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,200,000,000﷼
4,632 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
آرتچارت | بدون عنوان از رکنی حائری زاده
بدون عنوان
برآورد
$4,000
-
$6,000
قیمت فروش
$5,040
0.8%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اردیبهشت 1402
آرتچارت | عشاق از صادق تبریزی
عشاق
برآورد
 
قیمت فروش
16%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 خرداد 1385
آرتچارت | بدون عنوان (منظره روستایی) از جاذبیه سری
بدون عنوان (منظره روستایی)
برآورد
£2,000
2,796 دلار آمریکا
-
£3,000
4,193 دلار آمریکا
قیمت فروش
£4,080
5,703 دلار آمریکا
63.2%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400
آرتچارت | شهر سیاه و سفید از آنا بقیگویان
شهر سیاه و سفید
برآورد
£3,000
4,135 دلار آمریکا
-
£5,000
6,892 دلار آمریکا
قیمت فروش
£4,462
6,150 دلار آمریکا
11.55%
تاریخ حراج
بونامز - 26 آبان 1400
آرتچارت | صورت قرمز از اردشیر محصص
صورت قرمز
برآورد
£4,000
5,333 دلار آمریکا
-
£6,000
8,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,600
4,800 دلار آمریکا
28%
تاریخ حراج
بونامز - 4 آذر 1399
آرتچارت | بدون عنوان از حسین شریفی
بدون عنوان
برآورد
£4,000
5,558 دلار آمریکا
-
£6,000
8,337 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,500
4,863 دلار آمریکا
30%
تاریخ حراج
کریستیز - 3 تیر 1400