• بدون عنوان 1388
  • اکریلیک و پاستل روی بوم
  • نقاشی
  • 100 * 145 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده به فارسی (پایین چپ)
فروش در - خانه حراج
4 آبان 1390
برآورد
قیمت فروش
53.571%
آرتچارت | بدون عنوان از مجتبی تاجیک
بدون عنوان
برآورد
1,500,000,000﷼
2,976 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
3,968 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,870,000,000﷼
3,710 دلار آمریکا
6.857%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | پرواز در قفس برای صلح از مرتضی اسدی
پرواز در قفس برای صلح
برآورد
1,000,000,000﷼
3,125 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
4,688 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,100,000,000﷼
3,438 دلار آمریکا
12%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
آرتچارت | زن مینیاتوری نشسته از محمدهادی فدوی
زن مینیاتوری نشسته
برآورد
$4,200
-
$7,400
قیمت فروش
$3,750
35.345%
تاریخ حراج
ونو آرت - 11 اردیبهشت 1401
آرتچارت | بدون عنوان از عبدی اسبقی
بدون عنوان
برآورد
200,000,000﷼
1,474 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
1,842 دلار آمریکا
قیمت فروش
380,000,000﷼
2,800 دلار آمریکا
68.889%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | خوشحالی از ندیم کوفی
خوشحالی
برآورد
€3,000
3,149 دلار آمریکا
-
€6,000
6,298 دلار آمریکا
قیمت فروش
€3,500
3,674 دلار آمریکا
22.222%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 14 تیر 1401
آرتچارت | ارزش فرهنگی از ناصر پلنگی
ارزش فرهنگی
برآورد
300,000,000﷼
2,211 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
2,948 دلار آمریکا
قیمت فروش
550,000,000﷼
4,053 دلار آمریکا
57.143%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | بدون عنوان از طاهر پورحیدری
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
86.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 دی 1397
آرتچارت | بدون عنوان از جمشید سماواتیان
بدون عنوان
برآورد
300,000,000﷼
2,281 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
3,042 دلار آمریکا
قیمت فروش
400,000,000﷼
3,042 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 14 تیر 1398
آرتچارت | بدون عنوان از علی مشهدی الاصل
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
94.286%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 دی 1397