• برکه‌ای در میان کوه‌ها 1392
  • ترکیب مواد روی کاغذ
  • عکاسی
  • 71 * 107 سانتی متر
برآورد
Fr.600
648 دلار آمریکا
- Fr.800
864 دلار آمریکا
قیمت فروش
Fr.430
465 دلار آمریکا
38.571%
سایر آثار هنری داریوش اسدی

اثر هنری وجود ندارد

عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 465 دلار آمریکا
کمینه برآورد 648 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 864 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-38.571%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | تصویر تصورات 1 از بهمن جلالی
تصویر تصورات 1
برآورد
 
قیمت فروش
86%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 29 آبان 1397
آرتچارت | گزارشی برای دِ آرسی #1 از بابک کاظمی
گزارشی برای دِ آرسی #1
برآورد
Fr.700
722 دلار آمریکا
-
Fr.1,000
1,031 دلار آمریکا
قیمت فروش
Fr.580
598 دلار آمریکا
31.765%
فروش در
تاریخ حراج
کُلر - 16 تیر 1401
آرتچارت | گزارشی برای دِ آرسی #4 از بابک کاظمی
گزارشی برای دِ آرسی #4
برآورد
Fr.700
722 دلار آمریکا
-
Fr.1,000
1,031 دلار آمریکا
قیمت فروش
Fr.580
598 دلار آمریکا
31.765%
فروش در
تاریخ حراج
کُلر - 16 تیر 1401