• برکه‌ای در میان کوه‌ها 1392
  • ترکیب مواد روی کاغذ
  • عکاسی
  • 71 * 107 سانتی متر
برآورد
Fr.600
648 دلار آمریکا
- Fr.800
864 دلار آمریکا
قیمت فروش
Fr.430
465 دلار آمریکا
38.571%
آرتچارت | تصویر تصورات 1 از بهمن جلالی
تصویر تصورات 1
برآورد
 
قیمت فروش
86%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 29 آبان 1397
آرتچارت | گزارشی برای دِ آرسی #1 از بابک کاظمی
گزارشی برای دِ آرسی #1
برآورد
Fr.700
722 دلار آمریکا
-
Fr.1,000
1,031 دلار آمریکا
قیمت فروش
Fr.580
598 دلار آمریکا
31.765%
فروش در
تاریخ حراج
کُلر - 16 تیر 1401
آرتچارت | گزارشی برای دِ آرسی #4 از بابک کاظمی
گزارشی برای دِ آرسی #4
برآورد
Fr.700
722 دلار آمریکا
-
Fr.1,000
1,031 دلار آمریکا
قیمت فروش
Fr.580
598 دلار آمریکا
31.765%
فروش در
تاریخ حراج
کُلر - 16 تیر 1401