• بدون عنوان 1369
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 100 * 130 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده عزاوی 1 به انگلیسی و عربی؛ امضا شده و تاریخ خورده پشت اثر
برآورد
£24,000
33,117 دلار آمریکا
- £35,000
48,296 دلار آمریکا
قیمت فروش
£30,240
41,728 دلار آمریکا
2.508%
سایر آثار هنری ضیا العزاوی

آرتچارت | رز صحرا 4 از ضیا عزاوی
رز صحرا 4
برآورد
€1,100
1,155 دلار آمریکا
-
€1,300
1,365 دلار آمریکا
قیمت فروش
€3,800
3,989 دلار آمریکا
216.667%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 14 تیر 1401
آرتچارت | رز صحرا 1 از ضیا عزاوی
رز صحرا 1
برآورد
€1,300
1,365 دلار آمریکا
-
€1,500
1,574 دلار آمریکا
قیمت فروش
€4,000
4,199 دلار آمریکا
185.714%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 14 تیر 1401
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 55,616 دلار آمریکا
کمینه برآورد 23,349 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 34,840 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+112.048%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | اورشلیم از جميل ملاعب
اورشلیم
برآورد
£7,000
8,699 دلار آمریکا
-
£9,000
11,184 دلار آمریکا
قیمت فروش
£33,020
41,034 دلار آمریکا
312.75%
تاریخ حراج
ساتبیز - 7 اردیبهشت 1402
آرتچارت | بدون عنوان (نورهای متلاقی) از طلا مدنی
بدون عنوان (نورهای متلاقی)
برآورد
HK$300,000
38,217 دلار آمریکا
-
HK$500,000
63,694 دلار آمریکا
قیمت فروش
HK$403,200
51,363 دلار آمریکا
0.8%
تاریخ حراج
ساتبیز - 14 مهر 1401
آرتچارت | امپراتور مطرود از واحد خاکدان
امپراتور مطرود
برآورد
10,000,000,000﷼
40,000 دلار آمریکا
-
15,000,000,000﷼
60,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
17,000,000,000﷼
68,000 دلار آمریکا
36%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400