• بدون عنوان 1392
  • کنته، پاستل، زغال و اکریلیک روی کاغذ
  • نقاشی
  • 152.4 * 198.1 سانتی متر
10 تیر 1400
برآورد
£15,000
20,655 دلار آمریکا
- £20,000
27,541 دلار آمریکا
قیمت فروش
£18,900
26,026 دلار آمریکا
8%
سایر آثار هنری دیانا الحدید

اثر هنری وجود ندارد

عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 26,026 دلار آمریکا
کمینه برآورد 20,655 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 27,541 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+8%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از فرشید مثقالی
بدون عنوان
برآورد
12,000,000,000﷼
23,810 دلار آمریکا
-
16,000,000,000﷼
31,746 دلار آمریکا
قیمت فروش
14,300,000,000﷼
28,373 دلار آمریکا
2.143%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | قطره از محمود زنده رودی
قطره
برآورد
7,000,000,000﷼
21,875 دلار آمریکا
-
9,000,000,000﷼
28,125 دلار آمریکا
قیمت فروش
8,000,000,000﷼
25,000 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
آرتچارت | بدون عنوان از گلناز فتحی
بدون عنوان
برآورد
5,000,000,000﷼
20,000 دلار آمریکا
-
7,000,000,000﷼
28,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,000,000,000﷼
20,000 دلار آمریکا
16.667%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400