برآورد
€5,000
6,094 دلار آمریکا
- €7,000
8,531 دلار آمریکا
قیمت فروش
€6,110
7,447 دلار آمریکا
1.833%
سایر آثار هنری ادريس واداحي

آرتچارت | طوفان شن از ادريس واداحي
طوفان شن
برآورد
€1,500
1,828 دلار آمریکا
-
€2,500
3,047 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 7,447 دلار آمریکا
کمینه برآورد 6,094 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 8,531 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+1.833%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از عفیف زورایک
بدون عنوان
برآورد
€6,000
6,936 دلار آمریکا
-
€8,000
9,249 دلار آمریکا
قیمت فروش
€7,800
9,017 دلار آمریکا
11.429%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | بدون عنوان از احمد مرشدلو
بدون عنوان
برآورد
4,000,000,000﷼
7,937 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
11,905 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,400,000,000﷼
8,730 دلار آمریکا
12%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | عشق از ناصر الأسود
عشق
برآورد
€5,000
5,629 دلار آمریکا
-
€8,000
9,006 دلار آمریکا
قیمت فروش
€5,100
5,741 دلار آمریکا
21.538%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 25 آذر 1400