• چشم‌انداز شب 1395
  • آبرنگ روی کاغذ
  • نقاشی
  • 26 * 36.5 سانتی متر
  • ابعاد قب‌شده: 52 * 42 سانتی‌متر
برآورد
£15,000
20,698 دلار آمریکا
- £20,000
27,598 دلار آمریکا
قیمت فروش
£18,900
26,080 دلار آمریکا
8%
آرتچارت | بدون عنوان از طلا مدنی
بدون عنوان
برآورد
£10,000
12,932 دلار آمریکا
-
£15,000
19,397 دلار آمریکا
قیمت فروش
£25,000
32,329 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 آبان 1398
آرتچارت | بدون عنوان از شیرازه هوشیاری
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
13.636%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 آبان 1392
آرتچارت | کیک کَندنی از طلا مدنی
کیک کَندنی
برآورد
£6,000
7,924 دلار آمریکا
-
£8,000
10,565 دلار آمریکا
قیمت فروش
£16,380
21,632 دلار آمریکا
134%
فروش در
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 18 آذر 1400
آرتچارت | در سایه‌ی ابوالهول از حامد نَدا
در سایه‌ی ابوالهول
برآورد
£10,000
13,978 دلار آمریکا
-
£20,000
27,956 دلار آمریکا
قیمت فروش
£16,500
23,064 دلار آمریکا
10%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400
آرتچارت | گل‌های صد تومانی از منوچهر یکتایی
گل‌های صد تومانی
برآورد
 
قیمت فروش
7.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آبان 1397
آرتچارت | گل‌ها از منوچهر یکتایی
گل‌ها
برآورد
 
قیمت فروش
248.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 5 مهر 1396
آرتچارت | بدون عنوان، طبیعت بی‌جان از منوچهر یکتایی
بدون عنوان، طبیعت بی‌جان
برآورد
 
قیمت فروش
11.111%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 4 اردیبهشت 1397
آرتچارت | بدون عنوان (ترکیب‌بندی انتزاعی) از منوچهر یکتایی
بدون عنوان (ترکیب‌بندی انتزاعی)
برآورد
 
قیمت فروش
61.765%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 11 آذر 1394
آرتچارت | خودنگاره از مارکو گریگوریان
خودنگاره
برآورد
$10,000
-
$15,000
قیمت فروش
$20,400
63.2%
تاریخ حراج
بونامز - 20 خرداد 1401