• چشم‌انداز شب 1395
  • آبرنگ روی کاغذ
  • نقاشی
  • 26 * 36.5 سانتی متر
  • ابعاد قب‌شده: 52 * 42 سانتی‌متر
برآورد
£15,000
20,698 دلار آمریکا
- £20,000
27,598 دلار آمریکا
قیمت فروش
£18,900
26,080 دلار آمریکا
8%
سایر آثار هنری ايتيل عدنان‎

آرتچارت | بدون عنوان از ايتيل عدنان‎
بدون عنوان
برآورد
£8,000
10,043 دلار آمریکا
-
£12,000
15,065 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 23 فروردین 1403
آرتچارت | گل‌ها از ايتيل عدنان‎
گل‌ها
برآورد
$15,000
-
$20,000
قیمت فروش
$15,120
13.6%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اردیبهشت 1402
آرتچارت | بدون عنوان (کوه تملپیس) از ايتيل عدنان‎
بدون عنوان (کوه تملپیس)
برآورد
£20,000
24,854 دلار آمریکا
-
£30,000
37,281 دلار آمریکا
قیمت فروش
£57,150
71,020 دلار آمریکا
128.6%
تاریخ حراج
ساتبیز - 7 اردیبهشت 1402
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 79,816 دلار آمریکا
کمینه برآورد 27,759 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 38,247 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+119.677%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از طلا مدنی
بدون عنوان
برآورد
£10,000
12,932 دلار آمریکا
-
£15,000
19,397 دلار آمریکا
قیمت فروش
£25,000
32,329 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 آبان 1398
آرتچارت | بدون عنوان از شیرازه هوشیاری
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
13.636%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 آبان 1392
آرتچارت | کیک کَندنی از طلا مدنی
کیک کَندنی
برآورد
£6,000
7,924 دلار آمریکا
-
£8,000
10,565 دلار آمریکا
قیمت فروش
£16,380
21,632 دلار آمریکا
134%
فروش در
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 18 آذر 1400