• زنی با پوشش آبی 1328
  • ترکیب مواد روی کاغذ
  • نقاشی
  • 13 * 15.5 سانتی متر
برآورد
€2,000
2,438 دلار آمریکا
- €3,000
3,656 دلار آمریکا
قیمت فروش
€2,210
2,693 دلار آمریکا
11.6%
سایر آثار هنری فائق حسن

آرتچارت | بدون عنوان از فائق حسن
بدون عنوان
برآورد
£4,000
5,022 دلار آمریکا
-
£6,000
7,532 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,350
7,972 دلار آمریکا
27%
تاریخ حراج
ساتبیز - 6 اردیبهشت 1403
آرتچارت | قطعات از فائق حسن
قطعات
برآورد
£30,000
37,309 دلار آمریکا
-
£50,000
62,181 دلار آمریکا
قیمت فروش
£44,800
55,714 دلار آمریکا
12%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1402
آرتچارت | رقص بادیه نشین از فائق حسن
رقص بادیه نشین
برآورد
£0
0 دلار آمریکا
-
£0
0 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,312
8,530 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
بونامز - 21 آذر 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 49,435 دلار آمریکا
کمینه برآورد 18,024 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 30,230 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+88.287%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | زنی با پوشش بنفش از فائق حسن
زنی با پوشش بنفش
برآورد
€2,000
2,438 دلار آمریکا
-
€3,000
3,656 دلار آمریکا
قیمت فروش
€2,210
2,693 دلار آمریکا
11.6%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400
آرتچارت | ترکیب‌بندی از بهجت صدر
ترکیب‌بندی
برآورد
 
قیمت فروش
330.769%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 خرداد 1394