• ترکیب‌بندی (شماره 19) 1338 - 1344
  • جوهر، رنگ متالیک و اکریلیک روی کاغذ
  • نقاشی
  • 69 * 49 سانتی متر
  • امضا شده و تیتر خورده به فارسی ( پشت اثر)
فروش در - خانه حراج
27 مهر 1395
برآورد
قیمت فروش
59.091%
آرتچارت | بدون عنوان (از مجموعه خاطرات نابودی) از آیدین آغداشلو
بدون عنوان (از مجموعه خاطرات نابودی)
برآورد
 
قیمت فروش
52.778%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 فروردین 1393
آرتچارت | بدون عنوان از آیدین آغداشلو
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
7.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 آبان 1392
آرتچارت | نیم رخ رنسانسی از مجموعه خاطرات انهدام از آیدین آغداشلو
نیم رخ رنسانسی از مجموعه خاطرات انهدام
برآورد
 
قیمت فروش
116.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1392
آرتچارت | بدون عنوان از بهمن محصص
بدون عنوان
برآورد
£35,000
45,455 دلار آمریکا
-
£45,000
58,442 دلار آمریکا
قیمت فروش
£27,500
35,714 دلار آمریکا
31.25%
تاریخ حراج
کریستیز - 1 آبان 1398
آرتچارت | بدون عنوان از بهمن محصص
بدون عنوان
برآورد
£35,000
45,455 دلار آمریکا
-
£45,000
58,442 دلار آمریکا
قیمت فروش
£27,500
35,714 دلار آمریکا
31.25%
تاریخ حراج
کریستیز - 1 آبان 1398
آرتچارت | بدون عنوان از کامران یوسف زاده (Y.Z. Kami)
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
50%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 23 آبان 1393
آرتچارت | بدون عنوان از جعفر روح بخش
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
150%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 خرداد 1393
آرتچارت | بدون عنوان از إيتيل عدنان‎
بدون عنوان
برآورد
£15,000
20,698 دلار آمریکا
-
£20,000
27,598 دلار آمریکا
قیمت فروش
£23,940
33,034 دلار آمریکا
36.8%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400
آرتچارت | بدون عنوان از جاذبیه سری
بدون عنوان
برآورد
£12,000
16,540 دلار آمریکا
-
£18,000
24,810 دلار آمریکا
قیمت فروش
£31,500
43,418 دلار آمریکا
110%
تاریخ حراج
بونامز - 26 آبان 1400