• زوج و اسب
  • رنگ روغن روی تخته
  • نقاشی
  • 1) امضا شده و تاریخ خورده "66"، 2) امضا شده و تاریخ خورده 70
    قاب‌شده
برآورد
£1,800
2,503 دلار آمریکا
- £2,500
3,477 دلار آمریکا
قیمت فروش
£4,463
6,206 دلار آمریکا
107.558%
سایر آثار هنری فرقعلی عبدالحفیظ

آرتچارت | اسوان از فرقعلی عبدالحفیظ
اسوان
برآورد
£1,000
1,391 دلار آمریکا
-
£1,500
2,086 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,275
1,773 دلار آمریکا
2%
تاریخ حراج
بونامز - 21 مرداد 1400
آرتچارت | زوجی در ونیز از فرقعلی عبدالحفیظ
زوجی در ونیز
برآورد
£1,000
1,391 دلار آمریکا
-
£1,500
2,086 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,275
1,773 دلار آمریکا
2%
تاریخ حراج
بونامز - 21 مرداد 1400
آرتچارت | برهنه‌ی نشسته از فرقعلی عبدالحفیظ
برهنه‌ی نشسته
برآورد
£1,000
1,391 دلار آمریکا
-
£1,500
2,086 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,275
1,773 دلار آمریکا
2%
تاریخ حراج
بونامز - 21 مرداد 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 2,660 دلار آمریکا
کمینه برآورد 1,613 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 2,364 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+23.112%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | ساختمان سینگر در خیابان سعدی از مرجان نعمتی
ساختمان سینگر در خیابان سعدی
برآورد
800,000,000﷼
1,587 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
2,381 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,420,000,000﷼
4,802 دلار آمریکا
142%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | دهکده دیهوکه از جمال‌الدین طبسی‌نژاد
دهکده دیهوکه
برآورد
3,000,000,000﷼
5,415 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
7,220 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,960,000,000﷼
7,148 دلار آمریکا
13.143%
تاریخ حراج
تهران - 4 بهمن 1402
آرتچارت | تولدی دیگر از مرتضی اسدی
تولدی دیگر
برآورد
1,500,000,000﷼
3,046 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
4,061 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,600,000,000﷼
5,279 دلار آمریکا
48.571%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402