• جوزف 1387
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 56 * 71 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده 2009 در پشت اثر
فروش در - خانه حراج
13 خرداد 1388
برآورد
فروخته نشده
سایر آثار هنری فرساد لباف

آرتچارت | جوزف تأمل کرد از فرساد لباف
جوزف تأمل کرد
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 اردیبهشت 1388
آرتچارت | جوزف (نگاه) از فرساد لباف
جوزف (نگاه)
برآورد
£2,000
2,781 دلار آمریکا
-
£4,000
5,563 دلار آمریکا
قیمت فروش
£319
443 دلار آمریکا
89.375%
تاریخ حراج
بونامز - 21 مرداد 1400
آرتچارت | جوانیِ بدون عنوان از فرساد لباف
جوانیِ بدون عنوان
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 20 مهر 1388
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 5,222 دلار آمریکا
کمینه برآورد 6,391 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 10,281 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-54.688%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | فرش دستباف در بازار تبریز از عطاالله ذی‌نوری
فرش دستباف در بازار تبریز
برآورد
1,500,000,000﷼
2,708 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
3,610 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,870,000,000﷼
3,375 دلار آمریکا
6.857%
تاریخ حراج
تهران - 4 بهمن 1402
آرتچارت | بدون عنوان از بهرام دبیری
بدون عنوان
برآورد
$2,400
-
$3,600
فروش در
تاریخ حراج
آرت‌وایز - 19 دی 1402
آرتچارت | لذت کودکانه از آرزو نیک‌عهد
لذت کودکانه
برآورد
$15,000
-
$20,000
تاریخ حراج
ساتبیز - 2 مرداد 1402