برآورد
€3,500
4,266 دلار آمریکا
- €4,500
5,484 دلار آمریکا
قیمت فروش
€7,410
9,031 دلار آمریکا
85.25%
سایر آثار هنری فاطما بایا

آرتچارت | زنی با درخت خرما از فاطما بایا
زنی با درخت خرما
برآورد
€5,000
5,445 دلار آمریکا
-
€8,000
8,713 دلار آمریکا
قیمت فروش
€5,000
5,445 دلار آمریکا
23.077%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 15 تیر 1402
آرتچارت | فراوانی از فاطما بایا
فراوانی
برآورد
€5,000
5,376 دلار آمریکا
-
€8,000
8,602 دلار آمریکا
قیمت فروش
€14,000
15,054 دلار آمریکا
115.385%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 3 خرداد 1402
آرتچارت | طبیعت بی‌جان با ابزار از باية فاطمة
طبیعت بی‌جان با ابزار
برآورد
£8,000
11,039 دلار آمریکا
-
£12,000
16,559 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 27,151 دلار آمریکا
کمینه برآورد 15,187 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 22,207 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+58.659%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از منوچهر معتبر
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
260%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 خرداد 1393
آرتچارت | دو مرد در یک زمین از نیکزاد نجومی
دو مرد در یک زمین
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 شهریور 1392
آرتچارت | شاخه های سفید از فریده لاشایی
شاخه های سفید
برآورد
 
قیمت فروش
34.615%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 6 اردیبهشت 1396