• بدون عنوان 1334
  • رنگ روغن و پاستل روی تخته
  • نقاشی
  • 37.5 * 58 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده فوءاد کامل 56
    ابعاد قاب‌شده: 73.5 * 53 سانتی‌متر
برآورد
£12,000
16,559 دلار آمریکا
- £18,000
24,838 دلار آمریکا
قیمت فروش
£18,900
26,080 دلار آمریکا
26%
سایر آثار هنری فواد کامل

آرتچارت | بدون عنوان (دائم الخمر) از فواد کامل
بدون عنوان (دائم الخمر)
برآورد
£50,000
62,089 دلار آمریکا
-
£70,000
86,924 دلار آمریکا
قیمت فروش
£241,300
299,640 دلار آمریکا
302.167%
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 اردیبهشت 1402
آرتچارت | سحر‌شده از فواد کامل
سحر‌شده
برآورد
£25,000
31,091 دلار آمریکا
-
£50,000
62,181 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1402
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 162,860 دلار آمریکا
کمینه برآورد 39,324 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 55,881 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+164.083%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | آمینو اسید از وحید چمانی
آمینو اسید
برآورد
 
قیمت فروش
292.857%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 4 آبان 1389
آرتچارت | بانویی ایستاده با لباس سبز از هيف قهرمان
بانویی ایستاده با لباس سبز
برآورد
£5,000
6,209 دلار آمریکا
-
£7,000
8,692 دلار آمریکا
قیمت فروش
£20,320
25,233 دلار آمریکا
238.667%
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 اردیبهشت 1402
آرتچارت | پرسپولیس (صفحه 69) از مرجانه ساتراپی
پرسپولیس (صفحه 69)
برآورد
£4,000
4,996 دلار آمریکا
-
£6,000
7,494 دلار آمریکا
قیمت فروش
£19,050
23,795 دلار آمریکا
281%
فروش در
تاریخ حراج
ساتبیز - 7 اردیبهشت 1402