• خانه‌های روستایی 1357
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 61 * 51 سانتی متر
برآورد
£12,000
16,774 دلار آمریکا
- £18,000
25,161 دلار آمریکا
قیمت فروش
£31,500
44,031 دلار آمریکا
110%
آرتچارت | بدون عنوان (از مجموعه خاطرات نابودی) از آیدین آغداشلو
بدون عنوان (از مجموعه خاطرات نابودی)
برآورد
 
قیمت فروش
52.778%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 فروردین 1393
آرتچارت | بدون عنوان از آیدین آغداشلو
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
7.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 آبان 1392
آرتچارت | هاپ-14 از فرهاد مشیری
هاپ-14
برآورد
 
قیمت فروش
16.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 تیر 1390
آرتچارت | بدون عنوان از بهمن محصص
بدون عنوان
برآورد
£35,000
45,455 دلار آمریکا
-
£45,000
58,442 دلار آمریکا
قیمت فروش
£27,500
35,714 دلار آمریکا
31.25%
تاریخ حراج
کریستیز - 1 آبان 1398
آرتچارت | بدون عنوان از بهمن محصص
بدون عنوان
برآورد
£35,000
45,455 دلار آمریکا
-
£45,000
58,442 دلار آمریکا
قیمت فروش
£27,500
35,714 دلار آمریکا
31.25%
تاریخ حراج
کریستیز - 1 آبان 1398
آرتچارت | بدون عنوان از إيتيل عدنان‎
بدون عنوان
برآورد
£15,000
20,698 دلار آمریکا
-
£20,000
27,598 دلار آمریکا
قیمت فروش
£23,940
33,034 دلار آمریکا
36.8%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400
آرتچارت | بدون عنوان از جاذبیه سری
بدون عنوان
برآورد
£12,000
16,540 دلار آمریکا
-
£18,000
24,810 دلار آمریکا
قیمت فروش
£31,500
43,418 دلار آمریکا
110%
تاریخ حراج
بونامز - 26 آبان 1400
آرتچارت | سر از مروان قصاب باشی
سر
برآورد
$30,000
-
$50,000
قیمت فروش
$37,800
5.5%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اردیبهشت 1402
آرتچارت | ترکیب انتزاعی از صليبا الدويهي
ترکیب انتزاعی
برآورد
£30,000
37,627 دلار آمریکا
-
£50,000
62,712 دلار آمریکا
قیمت فروش
£38,100
47,786 دلار آمریکا
4.75%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1401