• آغشته به رنگهای اولترا مارین آبی ، فتالو بلو و فتالو سبز 1393 - 1395
  • ink, acrylic and paper with printed and handwritten Farsi text 'Eshgh' (Love/Passion)
  • نقاشی
  • 152.4 * 101.6 سانتی متر
  • دو بار امضا شده (در پشت اثر)
فروش در - خانه حراج
26 اسفند 1394
برآورد
قیمت فروش
42.857%
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 39,637 دلار آمریکا
کمینه برآورد 18,232 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 25,577 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+95.615%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بلوز از ابتسام عبد العزيز
بلوز
برآورد
£7,000
8,705 دلار آمریکا
-
£10,000
12,436 دلار آمریکا
قیمت فروش
£70,250
87,365 دلار آمریکا
726.471%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1402
آرتچارت | شکار خونی از رضا درخشانی
شکار خونی
برآورد
 
قیمت فروش
4.167%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 آبان 1396
آرتچارت | بدون عنوان از ابوالقاسم سعیدی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
114.286%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394