برآورد
€1,500
1,734 دلار آمریکا
- €2,500
2,890 دلار آمریکا
فروخته نشده
سایر آثار هنری هاله متاع

آرتچارت | بدون عنوان از هالة متاع
بدون عنوان
برآورد
€1,000
1,156 دلار آمریکا
-
€1,200
1,387 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | توتم‌های زنگ بازی A و B از هاله متاع
توتم‌های زنگ بازی A و B
برآورد
£2,000
2,484 دلار آمریکا
-
£3,000
3,725 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,540
3,154 دلار آمریکا
1.6%
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 اردیبهشت 1402
آرتچارت | بدون عنوان از هالة متاع
بدون عنوان
برآورد
€800
925 دلار آمریکا
-
€1,000
1,156 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 3,154 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,484 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 3,725 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+1.6%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بمب کوچک از مهدی نبوی
بمب کوچک
برآورد
 
قیمت فروش
10%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 10 اردیبهشت 1392
آرتچارت | هیچ پیچ‌خورده 2 از پرویز تناولی
هیچ پیچ‌خورده 2
برآورد
£45,000
58,442 دلار آمریکا
-
£65,000
84,416 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 11 اردیبهشت 1398
آرتچارت | بدون عنوان از سبهان آدم
بدون عنوان
برآورد
£1,200
1,579 دلار آمریکا
-
£1,800
2,369 دلار آمریکا
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 11 فروردین 1401