• بهشت، از مجموعه‌ی ساحل 1399
  • اکریلیک روی کاغذ
  • نقاشی
  • 21 * 14.8 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده پایین راست
برآورد
€1,200
1,387 دلار آمریکا
- €1,800
2,081 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,560
1,803 دلار آمریکا
4%
آرتچارت | سرزمین‌های دور ، از مجموعه‌ی ساحل از حانیه دلکرا
سرزمین‌های دور ، از مجموعه‌ی ساحل
برآورد
€1,200
1,387 دلار آمریکا
-
€1,800
2,081 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,690
1,954 دلار آمریکا
12.667%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | بدون عنوان از لوره غریب
بدون عنوان
برآورد
€1,000
1,156 دلار آمریکا
-
€1,500
1,734 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,300
1,503 دلار آمریکا
4%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | باشگاه جزیره از سیف وانلی
باشگاه جزیره
برآورد
£1,200
1,646 دلار آمریکا
-
£1,800
2,469 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,530
2,099 دلار آمریکا
2%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | پرتره‌ی قاجاری از فتحعلی شاه، ایران، اواخر قرن نوزدهم از هنرمند ناشناس
پرتره‌ی قاجاری از فتحعلی شاه، ایران، اواخر قرن نوزدهم
برآورد
£700
921 دلار آمریکا
-
£900
1,185 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,200
1,579 دلار آمریکا
50%
تاریخ حراج
رُزبِریز آکشن - 12 فروردین 1401