• بهشت، از مجموعه‌ی ساحل 1399
  • اکریلیک روی کاغذ
  • نقاشی
  • 21 * 14.8 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده پایین راست
برآورد
€1,200
1,387 دلار آمریکا
- €1,800
2,081 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,560
1,803 دلار آمریکا
4%
سایر آثار هنری هانیه دلاکروا

آرتچارت | سرزمین‌های دور ، از مجموعه‌ی ساحل از حانیه دلکرا
سرزمین‌های دور ، از مجموعه‌ی ساحل
برآورد
€1,200
1,387 دلار آمریکا
-
€1,800
2,081 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,690
1,954 دلار آمریکا
12.667%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | بدون عنوان از حانیه دلکرا
بدون عنوان
برآورد
€4,000
4,624 دلار آمریکا
-
€6,000
6,936 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 1,879 دلار آمریکا
کمینه برآورد 1,387 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 2,081 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+8.333%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | سرزمین‌های دور ، از مجموعه‌ی ساحل از حانیه دلکرا
سرزمین‌های دور ، از مجموعه‌ی ساحل
برآورد
€1,200
1,387 دلار آمریکا
-
€1,800
2,081 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,690
1,954 دلار آمریکا
12.667%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | بدون عنوان از لوره غریب
بدون عنوان
برآورد
€1,000
1,156 دلار آمریکا
-
€1,500
1,734 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,300
1,503 دلار آمریکا
4%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | باشگاه جزیره از سیف وانلی
باشگاه جزیره
برآورد
£1,200
1,646 دلار آمریکا
-
£1,800
2,469 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,530
2,099 دلار آمریکا
2%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400