• ترکیب‌بندی 1368
  • رنگ روغن روی تخته
  • نقاشی
  • 60 * 120 سانتی متر
  • امضا شده و تارخی خورده پایین چپ
فروش در - خانه حراج
26 خرداد 1395
برآورد
قیمت فروش
114.286%
آرتچارت | اسباب‌بازی‌های محبوب از طلا مدنی
اسباب‌بازی‌های محبوب
برآورد
 
قیمت فروش
114.286%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 اردیبهشت 1398
آرتچارت | عشق و مرگ از مجموعه شاهنامه از فرح اصولی
عشق و مرگ از مجموعه شاهنامه
برآورد
 
قیمت فروش
92%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 4 آذر 1387
آرتچارت | L'interrogation de l'amour از حسین کاشیان
پرسشی در باب عشق
برآورد
 
قیمت فروش
796.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 14 خرداد 1387
آرتچارت | خیابان المعز لدین الله الفاطمی از زینب عبدالحمید
خیابان المعز لدین الله الفاطمی
برآورد
£25,000
31,091 دلار آمریکا
-
£50,000
62,181 دلار آمریکا
قیمت فروش
£32,000
39,796 دلار آمریکا
14.667%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1402
آرتچارت | بدون عنوان از جعفر روح بخش
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
2.857%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 16 تیر 1396
آرتچارت | بدون عنوان (شماره‌ی14) از ضیا عزاوی
بدون عنوان (شماره‌ی14)
برآورد
£25,000
31,356 دلار آمریکا
-
£35,000
43,898 دلار آمریکا
قیمت فروش
£35,580
44,626 دلار آمریکا
18.6%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1401
آرتچارت | فرم جشن از ضیا عزاوی
فرم جشن
برآورد
£25,000
34,459 دلار آمریکا
-
£35,000
48,243 دلار آمریکا
قیمت فروش
£31,500
43,418 دلار آمریکا
5%
تاریخ حراج
بونامز - 26 آبان 1400
آرتچارت | زنی با چهار پرنده از فاطما بایا
زنی با چهار پرنده
برآورد
€16,000
17,204 دلار آمریکا
-
€22,000
23,656 دلار آمریکا
قیمت فروش
€38,000
40,860 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 3 خرداد 1402
آرتچارت | رقصنده از فاطما بایا
رقصنده
برآورد
€12,000
12,596 دلار آمریکا
-
€18,000
18,894 دلار آمریکا
قیمت فروش
€34,000
35,688 دلار آمریکا
126.667%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 14 تیر 1401