• چشم‌انداز سوئیس 1.5 1379
  • مداد روی روزنامه
  • نقاشی
  • 12 * 12 سانتی متر
  • تاریخ خورده و امضا شده پشت اثر
21 اردیبهشت 1401
برآورد
$400 - $600
در انتظار
سایر آثار هنری حسین والامنش

آرتچارت | مرد تنها از حسین والامنش
مرد تنها
برآورد
A$200
134 دلار آمریکا
-
A$340
227 دلار آمریکا
قیمت فروش
A$800
534 دلار آمریکا
196.296%
تاریخ حراج
اسکاملز - 8 آذر 1401
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 34,827 دلار آمریکا
کمینه برآورد 27,715 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 33,906 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+104.398%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | رویا 139 از صفوان دَهول
رویا 139
برآورد
£3,000
3,725 دلار آمریکا
-
£5,000
6,209 دلار آمریکا
قیمت فروش
£10,160
12,616 دلار آمریکا
154%
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 اردیبهشت 1402
آرتچارت | بدون عنوان (درخت) از بهجت صدر
بدون عنوان (درخت)
برآورد
£2,000
2,632 دلار آمریکا
-
£3,000
3,947 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,386
1,824 دلار آمریکا
44.56%
تاریخ حراج
ساتبیز - 29 مهر 1399
آرتچارت | بدون عنوان (درخت) از بهجت صدر
بدون عنوان (درخت)
برآورد
£2,000
2,632 دلار آمریکا
-
£3,000
3,947 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,386
1,824 دلار آمریکا
44.56%
تاریخ حراج
ساتبیز - 29 مهر 1399